PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING mijnwod.nl 

Via de website start.mijnwod.nl van World of DocMaster B.V. (hierna: “DocMaster”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. DocMaster acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
– duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;- proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 13 september 2017.
Gebruik van persoonsgegevensBij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kunt u een account aanmaken via onze website, voor het verkrijgen van toegang tot onze live demo. 
Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen. 
Tot slot kunt u middels de website uw bestelling plaatsen ten behoeve van het afnemen van onze diensten. Daarbij vragen wij om enkele persoonsgegevens.
Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de website, bijvoorbeeld het aanmaken van een account of invullen van het contactformulier):
– naam;- e-mailadres;- bedrijfsnaam;- telefoonnummer;- IP-adres;- inloggegevens;
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;- het verlenen van toegang tot uw account;- het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;- het verbeteren van onze dienstverlening.
BewaartermijnenBovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren met een maximale bewaartermijn van 2 jaar na de laatste activiteit. Indien de gegevens eerder niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, zullen wij de gegevens verwijderen.  Verstrekking aan derdenWij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo worden uw gegevens doorgegeven aan onze technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden.
Cookies Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt. 
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door u zijn verwijderd, wordt er op de website een melding getoond waarin u wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het moment dat u op ‘akkoord’ klikt, geeft u ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de melding en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:
– DoubleClick – Google Analytics – Statcounter
Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:
– het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door de bezoekers;- het afstemmen van de advertenties en content op onze website en onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.- het optimaliseren van onze diensten;
Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).
BeveiligingWij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. 
Websites van derdenDeze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaringWij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevensIndien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via het contactformulier op onze website of via de contactgegevens die zijn opgenomen onderaan deze privacy- en cookieverklaring.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 
Autoriteit PersoonsgegevensNatuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
ContactgegevensAls u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 
World of DocMaster B.V.Burgemeester Krollaan 66 5707 BE Helmond support@worldofdocmaster.com 088-8850000